Úpolovky starších lodníků (12. 8. 2022 – 13. 8. 2022)